Jadwal Perkuliahan S3 Semester Gasal

JADWAL KULIAH

SEMESTER GANJIL 2017/2018

PROGRAM PASCASARJANA ILMU POLITIK FISIP-UI

 

 

Hari

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jum’at

DOKTOR (S3)

Sem 1 (S3)

 

 

 

Perubahan Politik & Pem. Ekonomi

(Mk Wajib: 3 sks)

 

Waktu: 11.00-13.00 WIB

 

Chusnul Mar’iyah, Ph.D

 

(gd. B, lt.3, Ruang B303, FISIP UI Depok)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemikiran Politik Islam di Indonesia

(Mk Wajib: 3 sks)

 

Waktu: 14.00-16.00 WIB

 

Dr. Kamarudin, M.Si

 

(gd. B, lt.3, Ruang B303, FISIP UI Depok)

 

 

Filsafat & Metodologi Ilmu Pengetahuan

(Mk Wajib: 3 sks)

 

Waktu: 14.00-16.00 WIB

 

Prof. Dr. Burhan D. Magenda, MA

 

(gd. B, lt.3, Ruang B303, FISIP UI Depok)

 

 

 

 

 

 

Masalah-Masalah Demokrasi

(Mk Wajib: 3 sks)

 

Waktu: 16.30-18.30 WIB

 

Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA

 

(gd. B, lt.3, Ruang B303, FISIP UI Depok)